Технологія електродугового зварювання – Підручник – І. В. Гуменюк

145.00

У підручнику описані технології ручного дугового й механізованого електрозварювання. Наведено дані про матеріали, обладнання, інструменти, режими та прийоми виконання електрозварювальних робіт. Розглянуті технологічні процеси зварювання різних металів і сплавів, особливості техніки дугового зварювання. Довідкові таблиці дають можливість конкретно вибрати режими, матеріали та обладнання для електричного зварювання та різання металів, сплавів, пластмас.

Категорія:
У підручнику описані технології ручного дугового й механізованого електрозварювання. Наведено дані про матеріали, обладнання, інструменти, режими та прийоми виконання електрозварювальних робіт. Розглянуті технологічні процеси зварювання різних металів і сплавів, особливості техніки дугового зварювання.
Довідкові таблиці дають можливість конкретно вибрати режими, матеріали та обладнання для електричного зварювання та різання металів, сплавів, пластмас. Матеріал підручника відповідає програмі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів за професією «Електрогазозварник». Розрахований на учнів ПТУ і коледжів, викладачів, зварників, а також для курсової підготовки з професії «Електрогазозварник».
Зміст
ПЕРЕДМОВА
1.1. Історія розвитку зварювання
1.2. Класифікація основних видів зварювання
1.3. Перспективи розвитку зварювального виробництва
2.1. Зварні з`єднання. Основні поняття та визначення
2.2. Класифікація швів
2.3. Умовні позначення швів зварних з`єднань
3.1. Зварювальна дуга та її будова
3.2. Характеристики зварювальної дуги
3.3. Плавлення електродного та основного металу
3.4. Продуктивність процесу зварювання
4.1. Особливості металургійних процесів при зварюванні
4.2. Кристалізація металу шва
4.3. Структура шва та зона термічного впливу
4.4. Виникнення тріщин при зварюванні
4.5. Зварюваність матеріалів
4.6. Аналіз хімічного складу матеріалів.
5.1. Обладнання зварювального поста.
5.2. Класифікація та умовні позначення джерел живлення
5.3. Характеристики джерел живлення і вимоги до них.
5.4. Зварювальні трансформатори
5.5. Зварювальні випрямлячі
5.6. Зварювальні генератори
5.7. Зварювальні перетворювачі
5.8. Зварювальні агрегати
5.9. Джерела живлення для імпульсно-дугового зварювання
5.10. Джерела живлення плазмової дуги
5.11. Джерела живлення для зварювання малоамперною й трифазною дугою
5.12. Джерела живлення та установки для зварювання неплавкими електродами
5.13. Паралельне з`єднання джерел живлення.
5.14. Інструменти та приладдя електрозварника
5.15. Обслуговування та ремонт зварювального обладнання .
6.1. Види електродних матеріалів
6.2. Дроти для зварювання сталей і чавунів
6.3. Дріт для зварювання кольорових металів та їх сплавів
6.4. Матеріали для наплавлення
6.5. Порошковий дріт і стрічка
6.6. Покриті електроди для ручного дугового зварювання, наплавлення та різання
6.7. Класифікація та умовні позначення покритих електродів
6.8. Призначення покритих електродів
6.9. Матеріали для зварювання чавуну
6.10. Матеріали для зварювання міді та її сплавів
6.11. Матеріали для зварювання алюмінію та його сплавів
6.12. Умови зберігання й підготовка до зварювання покритих електродів
6.13. Неплавкі електроди
6.14. Захисні гази та їх суміші
6.15.Зварювальні флюси
6.16. Екзотермічні матеріали для паяння, зварювання та різання
6.17. Підкладні матеріали
7.1. Підготовка та складання деталей для зварювання
7.2. Основні типи зварних з`єднань (ГОСТ 5264-80)
7.3. Режими ручного дугового зварювання покритими електродами
7.4. Вплив показників режимів зварювання на розміри та форму шва
7.5. Запалювання дуги й техніка маніпулювання електродом
7.6. Зварювання стикових швів у нижньому положенні
7.7. Зварювання кутових швів
7.8. Способи виконання швів за перерізом
7.9. Способи зварювання швів різної довжини
7.10. Особливості зварювання швів у різних просторових положеннях
8.1. Причини виникнення напруг і деформацій та способи їх зменшення
8.2. Термічна обробка при зварюванні
8.3. Вібраційна обробка зварних конструкцій
8.4. Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій
9.1. Класифікація способів зварювання в захисних газах
9.2. Схеми зварювання в середовищі захисних газів
9.3. Підготовка кромок та їх складання під зварювання.Шви зварних з`єднань
9.4. Способи регулювання електричної дуги
9.5. Класифікація обладнання для механізованого зварювання
9.6. Газова апаратура й прилади
9.7. Напівавтомати та автомати для зварювання в захисних газах
9.8. Режим зварювання плавким електродом у вуглекислому газі
9.9. Загальні рекомендації з техніки зварювання
9.10. Техніка зварювання у вуглекислому газі
9.11. Технологія зварювання вугільним і графітовим електродом
9.12. Зварювання конструкційних сталей в суміші захисних газів на основі аргону
9.13. Зварювання порошковим дротом
9.14. Зварювання самозахисним дротом
10.1. Галузі застосування та суть зварювання під флюсом
10.2. Шви зварних з`єднань
10.3. Підготовка кромок до зварювання
10.4. Обладнання для напівавтоматичного та автоматичного зварювання
10.5. Шлангові напівавтомати
10.6. Зварювальні автомати
10.7. Режим зварювання під флюсом
10.8. Техніка автоматичного та напівавтоматичного зварювання під флюсом
10.9. Технічне обслуговування напівавтоматів для дугового зварювання
11.1. Особливості електрошлакового зварювання
11.2. Суть електрошлакового зварювання
11.3. Підготовка і складання кромок деталей
11.4. Апарати для електрошлакового зварювання
11.5. Матеріали та режими зварювання
11.6. Техніка зварювання
12.1. Плазмове зварювання
12.2. Електронно-променеве зварювання
12.3. Лазерне зварювання
12.4. Термітне зварювання
12.5. Контактне зварювання
12.6. Дифузійне зварювання
12.7. Дугопресове зварювання у магнітному полі (обертовою дугою)
12.8. Індукційне зварювання
12.9. Зварювання тертям
12.10. Холодне зварювання
12.11. Зварювання вибухом
12.12. Ультразвукове зварювання
12.13. Імпульсно-магнітне зварювання
12.14. Ковальське (горнове) зварювання
12.15. Воднево-кисневе зварювання
12.16. Зварювання електрозаклепками
12.17. Комбіновані лазерно-дугові процеси
12.18. Комбінований процес точкового плазмово-дугового зварювання
12.19. Приварювання шпильок і стрижнів
12.20. Дугове зварювання під водою
13.1. Підвищення продуктивності дугового зварювання
13.2. Зварювання високопродуктивними електродами
13.3. Зварювання з глибоким проплавленням (опиранням)
13.4. Зварювання спареним електродом, гребінкою електродів і трифазною дугою
13.5. Зварювання лежачим і похилим електродом
13.6. Зварювання пульсуючою дугою
14.1. Характеристики сталей
14.2. Зварюваність сталей
14.3. Вплив основних елементів на зварюваність сталей
14.4. Зварювання низьковуглецевих сталей
14.5. Зварювання середньовуглецевих сталей
14.6. Зварювання високовуглецевих сталей
14.7. Зварювання термозміцнених сталей і сталей із захисними покриттями
14.8. Зварювання низьколегованих сталей
14.9. Зварювання легованих теплостійких сталей
14.10. Зварювання середньолегованих сталей
14.11. Зварювання високолегованих сталей і сплавів
14.12. Зварювання різнорідних і двошарових сталей
15.1. Характеристики чавунів
15.2. Особливості зварювання чавунів
15.3. Холодне зварювання чавунів
15.4. Гаряче зварювання чавунів
16.1. Зварювання міді
16.2. Зварювання латуні
16.3. Зварювання бронзи
16.4. Зварювання алюмінію та його сплавів
16.5. Зварювання титану та його сплавів
16.6. Дугове зварювання нікелю та його сплавів
16.7. Зварювання магнієвих сплавів
16.8. Зварювання свинцю
16.9. Зварювання цинку, срібла та інших кольорових металів і сплавів
17.1. Зварювання тугоплавких металів
17.2. Зварювання різнорідних металів
18.1. Особливості зварювання пластмас, механізм утворення зварного з`єднання
18.2. Зварювання плавленням (дифузійне)
18.3. Хімічне зварювання
18.4. Способи зварювання
19.1. Загальні відомості про наплавлення
19.2. Наплавлювальні матеріали
19.3. Особливості технології наплавлення металами різних типів
19.4. Техніка наплавлення
19.5. Види наплавлення
19.6. Газотермічне напилення
20.1. Класифікація зварних конструкцій
20.2. Особливості проектування будівельних конструкцій
20.3. Вибір матеріалів і способів зварювання
20.4. Механічні властивості та міцність зварних з`єднань
20.5. Технологічна міцність зварних з`єднань. Зварюваність
20.6. Конструктивна міцність зварних з`єднань. Зварювальні напруги та деформації
20.7. Балкові й решітчасті конструкції
20.8. Решітчасті конструкції
20.9. Арматура залізобетону
20.10. Оболонкові конструкції
20.11. Вертикальні циліндричні резервуари
20.12. Сферичні резервуари
20.13. Посудини, які працюють під тиском. Типи посудин
20.14. Трубопроводи, труби. Класифікація. Технологія зварювання
20.15. Зварювання ємкостей з-під нафтопродуктів
20.16. Ремонт виробів за допомогою зварювання
21.1. Особливості різних способів різання
21.2. Різання покритими електродами
21.3. Різання неплавкими електродами
21.4. Повітряно-дугове різання
21.5. Киснево-дугове різання
21.6. Дугове різання під флюсом, аргонодугове і різання сталевим диском
21.7. Плазмово-дугове різання
21.8. Електронно-променеве свердління отворів
21.9. Дугове підводне різання
22.1. Показники якості зварних з`єднань
22.2. Дефекти підготовки та складання
22.3. Класифікація дефектів за типами й видами
22.4. Зовнішні дефекти
22.5. Внутрішні дефекти
22.6. Види контролю
22.7. Контроль зовнішнім оглядом та обміром
22.8. Гідравлічні та пневматичні методи
22.9. Хімічний метод
22.10. Галоїдний метод
22.11. Контроль капілярним методом
22.12. Контроль магнітними методами
22.13. Контроль ультразвуковими методами
22.14. Контроль радіаційними методами
22.15. Руйнівні методи контролю. Механічні випробування зварних з`єднань
22.16. Металографічні випробування зварних з`єднань
22.17. Корозійні випробування
22.18. Хімічний і спектральний аналіз
23.1. Нормування часу зварювання
23.2. Нормування ручного дугового зварювання
23.3. Нормування напівавтоматичного та автоматичного зварювання
23.4. Нормування наплавлювальних робіт
24.1. Основні види травматизму при зварюванні та різанні
24.2. Заходи щодо забезпечення електробезпеки
24.3. Захист від світлової радіації
24.4. Захист від шкідливих газових виділень, пилу та аерозолей
24.5. Запобігання можливим вибухам
24.6. Заходи безпеки від теплових опіків
24.7. Особливості забезпечення безпеки робіт при зварюванні та різанні на будівельно-монтажних площадках
24.8. Протипожежні заходи

24.9. Охорона праці зварників і різальників

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технологія електродугового зварювання – Підручник – І. В. Гуменюк”“